Kho bạc Nhà nước An Giang: Nhiều lợi ích từ công tác phối hợp thu

Thùy Linh

Công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) An Giang với hệ thống ngân ngân hàng thương mại trên địa bàn đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế cũng như cơ quan quan quản lý thu.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN An Giang.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN An Giang.

Từ năm 2006 đến nay, KBNN An Giang phối hợp thu ngân sách nhà nước với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Đến nay, đã có 15 chi nhánh của 13 hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia. Từ 11 điểm thu ngân sách nhà nước tại trụ sở KBNN tỉnh, huyện, đã tăng lên 85 điểm.

KBNN An Giang cho biết, năm 2020, toàn bộ khoản nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi mở tại Văn phòng KBNN An Giang đều được nộp trực tiếp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang. Tại KBNN cấp huyện, từ tháng 4/2021 đến nay, công tác phối hợp thu chi ngân sách nhà nước qua ngân hàng thương mại đạt 100%.

Theo KBNN An Giang, hầu hết ngân hàng thương mại thực hiện theo cam kết về cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ đạo, quán triệt nhân viên nghiệp vụ tiếp đón tận tình, hướng dẫn chu đáo, tạo thiện cảm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người nộp thuế…

Nhờ đó, đối với người nộp thuế, quy trình thủ tục nộp được đơn giản hóa đã góp phần giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp. Người nộp thuế có thể nộp tiền tại nhiều điểm giao dịch của ngân hàng thương mại hoặc thuế điện tử 24/7 vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính. Trong khi đó, cơ quan tài chính, thuế, hải quan không cần nhập dữ liệu thu vẫn có thể nhận đầy đủ chính xác dữ liệu điện tử về thu, hoàn trả trong ngày từ kho bạc truyền sang. Hệ thống KBNN cũng giảm áp lực, giảm thiểu khối lượng công việc...

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, KBNN An Giang đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng cao hơn tinh thần, trách nhiệm, tạo thuận lợi phục vụ khách hàng; phối hợp kho bạc xử lý kịp thời các vướng mắc. Các cơ quan quản lý thu, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phối hợp thu, cần đưa vào thông tin “địa điểm nộp” tại điểm thu các chi nhánh ngân hàng thương mại, phối hợp với kho bạc để người nộp lựa chọn địa điểm phù hợp...