24,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể trong 7 tháng

Minh Khôi

Trong 7 tháng năm nay có 24,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó doanh nghiệp thông báo giải thể là 7,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 30,6%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 7 tháng năm nay có 24,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Trong đó, có 11,8 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 47,4% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 7,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 30,6% và 5,4 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 22%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2019 là 9,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 8,4 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 18,9%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3,8 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40,7%), tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 10,8%), giảm 7,2%; xây dựng có 926 doanh nghiệp (chiếm 10%), tăng 16,9%.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, trong 7 tháng năm nay là 23,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, có gần 9 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,8%), tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; có 3,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,5%), tăng 11,1%; có 2,9 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 18%; có 1,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,1%), tăng 20,8%; có 1,3 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 5,8%), tăng 9,6%; có 1,2 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 10,7%...