26 doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị kiểm tra trong năm 2014

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm qua, công tác thanh kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ tăng về số lượng, mà còn phủ rộng trên cả 3 khối: nhân thọ, phi nhân thọ và môi giới bảo hiểm, thay vì tập trung vào khối phi nhân thọ. Năm nay, Cục sẽ thanh kiểm tra 26 doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2013, nhiều vi phạm

Theo kết quả thanh kiểm tra năm 2013 của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, có nhiều vi phạm mang tính cố hữu tại từng khối bảo hiểm.

Với khối bảo hiểm phi nhân thọ (qua kiểm tra tại Bảo Long, MIC, Liên Hiệp, MSIG, Cathay), nhiều doanh nghiệp vi phạm về bồi thường (sai quy tắc, điều khoản); cạnh tranh không lành mạnh; vi phạm các quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (biểu phí, mức trách nhiệm, thời hạn bảo hiểm); vi phạm quy định về tái bảo hiểm, trích lập dự phòng.

Với khối bảo hiểm nhân thọ (qua thanh kiểm tra tại 5 doanh nghiệp), vi phạm chủ yếu liên quan đến tiêu chuẩn người quản trị điều hành, tách quỹ, chia lãi, chi trả quyền lợi cho khách hàng.

Với khối môi giới bảo hiểm (sau khi kiểm tra tại Marsh, Gras Savoye, Nam Á, Việt Quốc, Á Đông), vi phạm phổ biến là chấp hành chưa đúng nội dung của giấy phép thành lập và hoạt động; nguồn vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng quy định; hạch toán chi phí chưa đầy đủ.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khối nhân thọ và phi nhân thọ vi phạm về hoạt động của đại lý bảo hiểm, quản lý hoạt động đầu tư, trích lập dự phòng, bồi thường và chi trả quyền lợi cho khách hàng. Hai khối bảo hiểm này cùng với khối tái bảo hiểm vẫn còn tình trạng bổ nhiệm người quản trị điều hành chưa đúng tiêu chuẩn theo quy định; công tác kiểm tra nội bộ chưa chấp hành đúng quy trình kiểm tra nội bộ do chính doanh nghiệp đề ra. Đặc biệt, không ít doanh nghiệp trong cả 3 khối chưa tăng đủ vốn theo yêu cầu về vốn pháp định tại Nghị định 46/2007/NĐ-CP (kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 tỷ đồng; môi giới bảo hiểm: 4 tỷ đồng).

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cho biết, sau khi phát hiện lỗi từ quá trình thanh kiểm tra, Cục đã đề nghị các doanh nghiệp chấn chỉnh kịp thời nhằm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm liên quan đến chi bồi thường, trả quyền lợi bảo hiểm, chi lãi cho khách hàng… Trong thời gian tới, Cục sẽ tăng cường số lượng cũng như chất lượng thanh kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm.

Năm 2014 sẽ thanh kiểm tra 26 doanh nghiệp bảo hiểm

Năm nay, có 26 doanh nghiệp thuộc diện thanh kiểm tra trên tổng số 59 doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang hoạt động trên thị trường.

4 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra là Marsh Việt Nam, VNI, Cathay Life và Bảo hiểm PVI. Mở đầu công tác thanh tra năm 2014 sẽ là tại Marsh (dự kiến cuối tháng 3, đầu tháng 4). 3 doanh nghiệp còn lại, theo kế hoạch, sẽ thanh tra lần lượt vào thời điểm giữa tháng 5, đầu tháng 7 và đầu tháng 9. Ngoài ra, 2 doanh nghiệp là MIC và Generali Việt Nam thuộc diện thanh tra dự phòng.

Về kiểm tra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm sẽ kiểm tra toàn diện 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là Toàn Cầu, Samsung-Vina, Liberty, PJICO và 5 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là Aon Việt Nam, Cimeico, Jardine Lloyd Thompson, Thái Bình Dương và Toyota Tsusho Việt Nam.

Về kiểm tra chuyên đề, Cục sẽ kiểm tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về bảo hiểm xe cơ giới và hoa hồng bảo hiểm, gồm: Bảo Minh, AAA, Xuân Thành, BSH và VASS. 6 doanh nghiệp thuộc khối bảo hiểm nhân thọ nằm trong diện kiểm tra chuyên đề về hoạt động khai thác bảo hiểm, thẩm định phát hành hợp đồng bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, khả năng thanh toán, đó là: Bảo Việt Nhân thọ, Prudential, AIA, Hanwha Life, Dai-ichi, Manulife.

Như vậy, Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều thuộc diện kiểm tra trong năm 2014, trong đó Bảo Việt Nhân thọ, Prudential và AIA có 2 năm liên tiếp thuộc diện này.