Tỉnh Kiên Giang:

39 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Theo Thùy Trang/ Báo Kiên Giang

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang tổ chức hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Qua thẩm tra sơ bộ, có 39/45 sản phẩm của 20 chủ thể đủ điều kiện đánh giá, phân hạng đợt này.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang xem xét, đánh giá sản phẩm tham gia. Ảnh: Thùy Trang
Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang xem xét, đánh giá sản phẩm tham gia. Ảnh: Thùy Trang

Trong đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang đợt I năm 2022, ban tổ chức tiếp nhận 45 hồ sơ đăng ký của 20 chủ thể ở 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia.

Qua thẩm tra sơ bộ, có 39/45 sản phẩm của 20 chủ thể của các huyện Tân Hiệp, Giang Thành, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Kiên Lương, Gò Quao, TP. Rạch Giá và TP. Phú Quốc đủ điều kiện xem xét đánh giá, phân hạng đợt này. Đặc biệt huyện An Biên có 13 sản phẩm, TP. Phú Quốc có 7 sản phẩm, huyện Tân Hiệp có 5 sản phẩm đủ điều kiện.

Theo ông Trần Công Danh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh nhận xét, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lần này đều là sản phẩm đặc sản, đặc trưng, truyền thống của địa phương.

Các chủ thể quan tâm đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác rõ ràng. Tuy nhiên một số địa phương và chủ thể vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ. Một số sản phẩm có bao bì, nhãn mác chưa bắt mắt, chưa thu hút đối với người tiêu dùng.

Trong 39 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2022, dự kiến có 8 sản phẩm được xếp hạng OCOP 4 sao.

Sau khi được thông qua tại hội đồng thẩm định, các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuyển Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang làm căn cứ xét duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP.