4 doanh nghiệp bảo hiểm bị xử phạt 700 triệu đồng

Theo Lâm An/bizlive.vn

6 tháng đầu năm 2018, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thực hiện 4 cuộc thanh tra, 11 cuộc kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh bảo hiềm; qua đó kiến nghị nộp bổ sung số thuế TNDN 808 triệu đồng, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 700 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra sáng nay (18/6) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đã hoàn thiện và lưu hành kết luận, biên bản đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 chuyển sang.
Đồng thời tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Bộ Tài chính phê duyệt.
Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thực hiện 4 cuộc thanh tra, 11 cuộc kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh bảo hiềm; qua đó kiến nghị nộp bổ sung số thuế TNDN 808 triệu đồng, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 700 triệu đồng.
Bộ Tài chính cho biết, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chưa chấp hành nghiêm các quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, quy định về quy trình khai thác bảo hiểm.
Bộ Tài chính cũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác trích lập dự phòng nghiệp vụ; rà soát toàn bộ các khoản đầu tư; rà soát công tác bồi thường, xem xét lại hồ sơ bồi thường để đảm bảo việc bồi thường tuân thủ quy định của pháp luật và quy tắc, điều khoản sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, tăng cường công tác quản lý công nợ.
Trước đó, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Doãn Thanh Tuấn cũng cho biết, kết quả thị trường 6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.
Cụ thể, về tổng tài sản ước đạt 336.997 tỷ đồng (tăng 27,33%) so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 58.656 tỷ đồng (tăng 24,35%) so với cùng kỳ năm 2017; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.322 tỷ đồng (tăng 22,43%) so với cùng kỳ năm 2017.
Đáng lưu ý, về công tác, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, Văn phòng đại diện trong 6 tháng đầu năm 2018 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, đã triển khai thanh tra 4/7 doanh nghiệp bảo hiểm.
Trong đó, đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện Dự thảo Kết luận thanh tra Công ty TNHH bảo hiểm Fubon Việt Nam và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam; đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện Biên bản làm việc, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam; đã triển khai thanh tra Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
Trong công tác kiểm tra, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm (VINARE, AIA, Sunlife, Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm NHCP Công thương Việt Nam).
Theo ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm trong 6 tháng cuối năm, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ cấp giấy phép cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động giám sát, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.