6 tháng đầu năm, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm đạt 336.997 tỷ đồng

PV.

Đó là thông tin được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ngày 12/7/2018.

6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 336.997 tỷ đồng, tăng 27,33% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn: internet
6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 336.997 tỷ đồng, tăng 27,33% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn: internet

6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 336.997 tỷ đồng, tăng 27,33% so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 277.384 tỷ đồng, tăng 27,47% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 218.351 tỷ đồng, tăng 36,83% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong nửa đầu năm 2018, tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường ước đạt 71.143 tỷ đồng, tăng 27,87% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 58.656 tỷ đồng, tăng 24,35% so với cùng kỳ năm 2017; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.322 tỷ đồng, tăng 22,43% so với cùng kỳ năm 2017.

Để thị trường 6 tháng cuối năm 2018 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ Tài chính cấp giấy phép cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đủ điều kiện thành lập. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động giám sát, kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.