4 giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Theo Tổng cục Hải quan việc thực hiện quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc: Minh bạch, công khai, tuân thủ pháp luật; Chủ động, tích cực, thường xuyên, gắn kết với công việc hàng ngày; lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, hợp tác, đồng hành, tin cậy và cùng phát triển.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh-Liên Chiểu. Nguồn: PV.
Trong Quyết định ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN và các bên liên quan vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, nhiều nội dung mới, cụ thể giúp cơ quan Hải quan các cấp xác định được cách thức phát triển quan hệ đối tác.

Theo đó, cơ quan Hải quan xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng DN gồm: DN XNK, DN cung cấp dịch vụ XNK, DN kinh doanh cảng, kho, bãi; DN vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan; hiệp hội DN trong nước và nước ngoài.

Trong đó các đối tượng DN được phân chia thành các nhóm: Cộng đồng DN nói chung; nhóm DN trọng điểm; các DN tích cực hợp tác với cơ quan Hải quan; các DN ưu tiên; các hiệp hội DN, phòng thương mại và công nghiệp...

Để phát triển quan hệ đối tác, Tổng cục đưa ra 4 giải pháp gồm: Thông tin, tham vấn, tham gia, hợp tác.

Trong giải pháp thông tin: Cơ quan Hải quan cung cấp đến cộng đồng DN các thông tin hữu ích dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp DN tiếp cận, nắm bắt, hiểu công việc của cơ quan Hải quan, pháp luật Hải quan từ đó sẵn sàng hợp tác, tuân thủ và thực hiện thuận lợi quy định pháp luật.

Về tham vấn: Cơ quan Hải quan trao đổi, thảo luận với DN và các bên liên quan đến tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lình vực hải quan, bao gồm: các giair pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện điều kiện phục vụ, đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan.

Tham gia: Cơ quan Hải quan tổ chức các chương trình, hoạt động với tham gia của DN nhằm thực hiện một công việc cụ thể từ đó góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả môi trường thông quan; hiệu lực, hiệu quả pháp luật hải quan.

Về giải pháp hợp tác: Cơ quan Hải quan tổ chức các hoạt động hợp tác với DN để thực hiện một hoặc nhiều nội dung công việc đáp ứng nhu cầu hợp tác của các bên trên cơ sở đồng thuận, thống nhất giữa các bên.

Việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác được triển khai trên các nội dung: Hoàn thiện văn bản chính sách pháp luật; thực thi pháp luật; đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý của cơ quan Hải quan và DN; xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành, hợp tác, tin cậy, cùng có lợi giữa hải quan và DN; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN.