5.893 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Ngày 31/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.404 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,95-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 1.343 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/5/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.219 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,25-5,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,34%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/5/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, tuy nhiên không có thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.701 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80-6,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,91%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 300 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.161 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 950 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,64%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 750 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 103.396,6593 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.