5.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Ngày 17/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.211 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,13-5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,16%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 900 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.801 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-5,90%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,44%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 900 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.491 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,90-6,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,97%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.200 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.431 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,60-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,70%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 600 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 91.638,6593 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX.