5 cổ phiếu nhà đầu tư ngoại mua vào, bán ra nhiều nhất trong tháng 1/2017

PV.

Trong tháng 1/2017, trên sàn HNX, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, với tổng cộng 23,94 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng...

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 1/2017, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, với tổng cộng 23,94 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 369,667 tỷ đồng.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giao dịch mua vào của nhà đầu tư ngoại đạt 17,33 triệu cổ phiếu, giao dịch bán ra đạt 6,6 triệu cổ phiếu. 5 cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua vào và bán ra nhiều nhất như sau:

5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất

STT

MCK

Số lượng cổ phiếu mua vào (CP)

1

QNC

3,48 triệu

2

PVS

2,06 triệu

3

HUT

1,65 triệu

4

PVX

1,12 triệu

5

VND

900.310

5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều nhất

STT

MCK

Số lượng cổ phiếu mua vào (CP)

1

VNR

1,17 triệu

2

VND

853.319

3

ACB

852.300

4

VEI

850.100

5

LAS

349.044