5 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt 31,8% kế hoạch

Thùy Linh

Trong 5 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 127.031 tỷ đồng, đạt 31,8% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

KBNN sẽ tiếp tục phát hành đa dạng các loại kỳ hạn TPCP, tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên.
KBNN sẽ tiếp tục phát hành đa dạng các loại kỳ hạn TPCP, tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên.

Theo báo cáo từ KBNN, trong tháng 5/2025, đơn vị đã huy động được 24.056 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP). Luỹ kế 5 tháng, KBNN huy động được 127.031 tỷ đồng, đạt 31,8% kế hoạch Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn TPCP phát hành bình quân là 11,06 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,24%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 9,0 năm.

Về kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng 5/2024, KBNN đã mua lại được hơn 7.217 tỷ đồng. Trong đó, tổng khối lượng giao dịch lớn nhất là kỳ hạn giao dịch 14 ngày với hơn 3.700 tỷ đồng, lãi suất bình quân khoảng 4,12%/năm. Tiếp đến là kỳ hạn 1 tháng với tổng khối lượng giao dịch 2.575,94 tỷ đồng, lãi suất bình quân khoảng 4,13%/năm; kỳ hạn 21 ngày đạt 657,56 tỷ đồng, lãi suất bình quân khoảng 4,31%/năm; kỳ hạn giao dịch 7 ngày là 283,37 tỷ đồng, lãi suất bình quân khoảng 4,01%/năm. Riêng kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng không phát sinh giao dịch.

Trong quý II/2024, KBNN đặt kế hoạch tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP là 101.905 tỷ đồng.

Thời gian tới, KBNN sẽ bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi NSNN, tổ chức đấu thầu TPCP qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để huy động vốn cho ngân sách trung ương với khối lượng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong quản lý nợ công; tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP, chi phí liên quan kịp thời, đầy đủ theo quy định.

KBNN sẽ tiếp tục phát hành đa dạng các loại kỳ hạn TPCP, tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, kết hợp linh hoạt phát hành một số kỳ hạn dưới 5 năm để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và phát triển thị trường TPCP, phấn đấu kỳ hạn phát hành bình quân TPCP đạt từ 9 - 11 năm.

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ TPCP. Điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với nguyên tắc thị trường, định hướng điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác…