6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

Thiết kế: Gia Hân

Để quản lý chất lượng các mặt hàng dụng cụ y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh, bộ tiêu chuẩn ISO 13485:2016 dành riêng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế ra đời. Đây là bộ tiêu chuẩn cao nhất mà các doanh nghiệp, tổ chức y tế đang áp dụng.

6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế - Ảnh 1