Hội nghị lần thứ 57 của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN

Hội nghị lần thứ 57 của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN

Từ ngày 7-10/6/2022, Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ) và các phiên họp liên quan đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đại diện cho phía Việt Nam tham dự có đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cùng các bộ quản lý chuyên ngành liên quan.
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Nhằm phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những năm qua, UBND TP. Hải Phòng đã có các chính sách ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) sản xuất các sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực nâng cao năng suất và chất lượng và mang lại những hiệu quả tích cực.
Hoàng Sơn Vĩnh Long điển hình thành công nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp

Hoàng Sơn Vĩnh Long điển hình thành công nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp

Nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng ISO, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại Hoàng Sơn Vĩnh Long đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp; đồng thời, cung cấp những hướng dẫn rõ ràng làm căn cứ để nhân viên thực hiện nhằm kiểm soát và cải tiến các hoạt động trong toàn công ty.