6 tháng, các bộ, ngành xuất cấp các mặt hàng dự trữ quốc gia trị giá gần 183 tỷ đồng

Thu Huyền

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, ngành đã thực hiện xuất cấp kịp thời các mặt hàng dự trữ quốc gia (DTQG) với trị giá khoảng 183 tỷ đồng tới đúng đối tượng thụ hưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.

Điển hình trong số các bộ, ngành xuất cấp đảm bảo kịp thời các mặt hàng DTQG là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuất cấp các mặt hàng trị giá khoảng 35 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất. Trong đó, Bộ này đã xuất cấp 122 tấn hạt giống cây trồng; 100.000 liều vắc xin các loại; 259 tấn hóa chất sát trùng thủy sản; 15.000 lít hóa chất sát trùng cho gia súc gia cầm.

Đối với Bộ Y tế, trong tháng 4/2023 do có phát sinh về điều chuyển 2.700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ tỉnh Quảng Ninh, nên đến nay, Bộ này phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hàng DTQG theo kế hoạch.

Nhìn chung, trong nửa đầu năm 2023, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo, tổ chức thực xuất cấp hàng DTQG nhanh chóng, kịp thời, góp phần phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG, các bộ, ngành đã thực hiện tốt kế hoạch luân phiên đổi hàng. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã thực hiện kế hoạch xuất luân phiên đổi hàng 8 danh mục chi tiết hàng DTQG. Đến nay, Bộ này đã đã phân bổ, giao kế hoạch luân phiên đổi hàng để các đơn vị triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện xuất luân phiên đổi hàng 7 danh mục chi tiết hàng DTQG theo kế hoạch. Hiện tại, Bộ đã và đang thực hiện phân bổ, giao kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai theo quy định...

Trong thời gian tới, các bộ, ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ xuất cấp các mặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền; rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về DTQG để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thêm quy định về danh mục hàng DTQG.

Cùng với đó, các bộ, ngành chuẩn bị tốt mọi nguồn lực DTQG; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG và chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền để đảm bảo việc đáp ứng mục tiêu DTQG và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hàng DTQG theo kế hoạch.

Đồng thời, các bộ, ngành tiếp tục xây dựng và thẩm tra, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG phù hợp với thực tiễn.