Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Thực hiện kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường nguồn lực dự phòng dự trữ quốc gia (DTQG). Nhờ đó, đến ngày 4/9/2023, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.000 tấn gạo, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết tháng 4

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết tháng 4

Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/ĐU về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 4 với những kết quả cụ thể về công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ.
Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.