Quản lý chặt chẽ, an toàn hàng dự trữ quốc gia

Quản lý chặt chẽ, an toàn hàng dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc vừa hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG); về bảo quản hàng DTQG; về quản lý và sử dụng phí, nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG...
Tiên phong trong bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Tiên phong trong bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh luôn là đơn vị tiên phong trong thực hiện phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của ngành DTNN trong những năm qua. Để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng phong trào này, đơn vị đã thường xuyên quan tâm tới công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và vệ sinh kho tàng sạch đẹp.
Xuất cấp hơn 37.200 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Xuất cấp hơn 37.200 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp (không thu tiền) 37.207,138 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Thực hiện kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường nguồn lực dự phòng dự trữ quốc gia (DTQG). Nhờ đó, đến ngày 4/9/2023, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.000 tấn gạo, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch được giao.