Ngành Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó với bão số 1

Hà Anh

Ngày 17/7, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) có Công điện số 01/CĐ-TCDT gửi các Cục DTNN khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghị Tĩnh, Bình Trị Thiên để kịp thời có các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Talim) gây ra.

Ngành DTNN chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản hàng DTQG.
Ngành DTNN chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản hàng DTQG.

Theo đó, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực tổ chức trực ban 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các Cục DTNN khu vực tăng cường kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia (DTQG); triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng DTQG; đồng thời, có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng DTQG, trụ sở cơ quan dự trữ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN cần chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng DTQG hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài các nội dung trên, để thực hiện phòng, chống lụt bão hiệu quả, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng các Cục DTNN khu vực khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Tổng cục DTNN những vấn đề vướng mắc (nếu có) để theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo an toàn về người và tài sản hàng DTQG.