6 tháng đầu năm 2020: Tăng 61 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện

Theo PV/baohiemxahoi.gov.vn

Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến toàn xã hội, dẫn đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) gặp nhiều khó khăn. Sau khi dịch cơ bản được khống chế, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, trong đó, công tác phát triển đối tượng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 6 tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 635 nghìn người, tăng 61 nghìn người so với năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính đến hết tháng 6/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14.534 nghìn người và trên 85.428 nghìn người tham gia BHYT. Kết quả này là sự nỗ lực, vượt khó khăn của toàn Ngành BHXH; sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; sự phối hợp hiệu quả của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức Hội nghị trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2020, ngành BHXH sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để họ tích cực, tự giác tham gia. Chú trọng tổ chức các đợt phát động tuyên truyền, Lễ ra quân và phối hợp với Bưu điện tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 11/CT-TTg để có những biện pháp phù hợp.

Tiếp tục thực hiện rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để xác định đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác triệt để đối tượng thuộc nhóm người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất đối với đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, kiên quyết xử lý vi phạm và đề nghị cơ quan Công an điều tra, truy tố, xử lý hình sự theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 khi cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả về giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.