6 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt gần 50%

Theo baohaiquan.vn

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 6/2017, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn ngành Hải quan ước đạt được 141 tỷ đồng đạt 49,47% kế hoạch dự toán 285.000 tỷ đồng do Quốc hội giao, tăng 9,41% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn: PV.
Chỉ tính riêng trong tháng 6-2017, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan ước đạt 23.000 tỷ đồng. Cụ thể, kim ngạch của một số mặt hàng NK có số thu lớn có xu hướng giảm với tháng trước, như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện NK (giảm 5,3% so với tháng trước);  máy móc, thiết bị, phụ tùng NK (giảm 1,7% so với tháng trước); vải các loại (giảm 3,5% so với tháng trước); sắt thép các loại (giảm 4,5% so với tháng trước); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy (giảm 5,4% so với tháng trước);  hóa chất (giảm 4,5% so với tháng trước)...

Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng NK tăng nhẹ so với tháng trước như: xăng dầu các loại NK (tăng 24,7 % về lượng và 19% về trị giá); điện thoại và các loại linh kiện NK (tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước); kim loại thường khác (tăng 6,8% so với tháng trước).

Kim nghạch của một số mặt hàng XK có số thu lớn cũng giảm với tháng trước: điện thoại và các loại linh kiện (giảm 8,1% so với tháng trước); máy móc, thiết bị, phụ tùng (giảm 8,2% so với tháng trước); hàng thủy sản (giảm 1,3% so với tháng trước)...

Phân tích tình hình XNK cho thấy, tổng kim ngạch XNK trong tháng 6/2017 ước đạt 35,8 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá XK ước đạt 16,7 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ và tổng trị giá NK ước đạt 18 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam ước đạt 198,25 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% và tổng trị giá NK ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2017 ước tính thâm hụt 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức nhập siêu của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2017 lên gần 2,7 tỷ USD, bằng 1,4% tổng kim ngạch XK.

Một điểm nổi bật trong công tác tháng 6 của ngành Hải quan là kết quả chống buôn lậu và gian lận thương mại, tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.378 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 79,4 tỷ đồng, thu vào NSNN đạt 29,9 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 7 vụ.