6 Tổng công ty thuộc EVN được xếp hạng đặc biệt

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của các Bộ về việc vận dụng xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với 6 Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với 6 Tổng công ty trực thuộc EVN. Nguồn: baodautu.vn
Thủ tướng Chính phủ đồng ý xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với 6 Tổng công ty trực thuộc EVN. Nguồn: baodautu.vn

6 Tổng công ty được xếp hạng đặc biệt gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

6 Tổng công ty này đều có vốn điều lệ công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ đồng và đều giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế đất nước.