6 trường hợp sẽ bị hủy kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Hải An

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào các năm chẵn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lợi dụng hình ảnh và Thương hiệu quốc gia Việt Nam để trục lợi, vi phạm pháp luật, doanh nghiệp giải thể, phá sản… sẽ bị xem xét hủy kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào các năm chẵn
Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào các năm chẵn

Ngày 08/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 30/2019/QĐ-TTg quy định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Nội dung hoạt động của Chương trình gồm: Bảo hộ biểu trưng và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu ở trong và ngoài nước…

Theo Quy chế, việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào các năm chẵn. Doanh nghiệp tham gia nộp 3 bộ hồ sơ đăng ký chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 của năm xét chọn đến Bộ Công Thương (Qua đường bưu điện; Trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương; Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.)

Kết quả xét chọn có hiệu lực 02 năm kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng nêu rõ 6 trường hợp sẽ bị hủy kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ xem xét hủy kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam của doanh nghiệp trong các trường hợp: (i) Gian lận, giả mạo giấy tờ, tài liệu trong quá trình xây dựng, nộp hồ sơ tham gia Chương trình; (ii) Gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, hình ảnh và Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong nước và nước ngoài; (iii) Lợi dụng hình ảnh và Thương hiệu quốc gia Việt Nam để trục lợi, vi phạm pháp luật; (iv) Vi phạm quy chế quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế; (v) Bị cơ quan chức năng xử lý hình sự, xử phạt hành chính có áp dụng hình thức tăng nặng; (vi) Giải thể, phá sản.