67,89 tỷ đồng chi hỗ trợ 6 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai

Việt Hoàng

Ngày 1/11/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 1830/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho 6 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Chính phủ quyết định hỗ trợ 67,89 tỷ đồng cho 6 địa phương để khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 14,32 tỷ đồng, Quảng Trị 4,21 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 1,15 tỷ đồng, Quảng Ngãi 45,22 tỷ đồng, Kon Tum 1,57 tỷ đồng, Gia Lai 1,42 tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, đối với các địa phương Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum sử dụng từ nguồn kinh phí đã được tạm cấp từ dự phòng ngân sách Trung ương theo Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 để thực hiện. Đối với tỉnh Gia Lai thì bổ sung từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về các nội dung thông tin, số liệu đã đề xuất báo cáo, bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời, thu hồi về ngân sách Trung ương kinh phí còn dư 8,51 tỷ đồng (trong đó Hà Tĩnh là 8,43 tỷ đồng, Bình Định là 0,08 tỷ đồng) được hỗ trợ tại Quyết định số 2278/QĐ-TTg ngày 31/12/2020.

Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng địa phương để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ dân sinh, di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu từ nguồn tạm cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.