67 doanh nghiệp chậm trả lãi và nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp

Minh Lâm

Tính đến ngày 24/08/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), với tổng dư nợ lên tới 173,68 nghìn tỷ đồng.

Áp lực đáo hạn vẫn lớn

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, trong tháng 9 này sẽ có khoảng hơn 25,8 nghìn tỷ đồng TPDN riêng lẻ đáo hạn. Tháng 9 vẫn là một trong những tháng có giá trị đáo hạn lớn nhất trong năm 2023 mặc dù tổng giá trị đáo hạn trong tháng này giảm khoảng 7,3% so với tháng 8/2023.

Giá trị TPDN đáo hạn theo tháng (Đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: VNDirect
Giá trị TPDN đáo hạn theo tháng (Đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: VNDirect

Áp lực TPDN riêng lẻ đáo hạn trong tháng 9/2023 vẫn lớn, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX vẫn tiếp tục tăng lên. Dữ liệu trong báo cáo của VNDirect cho thấy, tính đến ngày 24/08/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc TPDN theo thông báo của HNX.

Ước tính, tổng dư nợ TPDN của các doanh nghiệp này vào khoảng 173,68 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ TPDN riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản, chiếm 13,2% dư nợ toàn hệ thống.67 doanh nghiệp chậm trả lãi và nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1

Tỷ trọng dư nợ TPDN của 67 DN chậm nghĩa vụ thanh toán hiện chiếm khoảng 15,9% dư nợ TPDN toàn hệ thống. Nguồn: VNDirect

Một trong những doanh nghiệp đó có thể kể đến Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL) tiếp tục công bố chậm trả nợ gốc và lãi lô trái phiếu NVLH2123011 do chưa thu xếp kịp nguồn vốn.

Trong ngày 1/9, NVL có nghĩa vụ phải trả 1.008 tỷ đồng dư nợ (gồm 50,7 tỷ đồng tiền lãi và 957,8 tỷ đồng tiền nợ gốc) của lô trái phiếu nêu trên. Tuy nhiên, NVL chỉ mới trả được 10,6 tỷ đồng dư nợ gốc trong tổng số dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng phải trả, với lý do được đưa ra từ việc chưa thu xếp kịp nguồn vốn để thực hiện thanh toán.

Chưa có đợt phát hành mới trong tháng 9/2023

Dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, tính đến ngày 8/9/2023, thị trường chưa có đợt phát hành TPDN nào trong tháng 9.

Trong tháng 8/2023, thị trường đã có 26 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 30.038 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,18%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 138.739 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 11,87% tổng giá trị phát hành) và 107 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 122.263 tỷ đồng (chiếm 88,13% tổng số).

Về TPDN được mua lại trong tháng 9/2023, theo dữ liệu tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 125 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 166.654 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51,78% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 86,294 tỷ đồng).

Đối với TPDN đến hạn, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 109.448 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 36,3% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 39.761 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 30.660 tỷ đồng (chiếm 28%).

Về kế hoạch phát hành TPDN năm 2023, mới đây, Hội đồng quan trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 165 tỷ đồng, số lượng tối đa là 1.650 trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá là 100 triệu đồng một trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Ngoài ra, còn có Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thành Công cũng đã được HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, số lượng 3.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá là 100 triệu đồng một trái phiếu.