Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngân hàng "tấp nập"

Tuấn Thủy

Nhiều ngân hàng đã mua lại trước hạn gần 77.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nhưng cũng đang lên kế hoạch phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn.

“Rốt ráo” mua lại trước hạn

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 695 tỷ đồng trái phiếu trong nửa đầu tháng 8/2023.

Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 145.267 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 76,968 tỷ đồng).

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, riêng trong quý II/2023 vừa qua đã có đến 17 ngân hàng xuống tiền mua lại trái phiếu trước hạn, tăng mạnh so với cùng kỳ và cả quý I/2023. Một số ngân hàng đã mua lại lượng lớn trái phiếu có thể kể đến như: BIDV, MSB, TPBank, Techcombank...

Cụ thể, vào cuối tháng 7/2023, BIDV đã thực hiện mua lại cả 3 mã trái phiếu BIDL2128019, BID2_RL_20.37 và BIDLH2128016. Tổng giá trị 3 mã trái phiếu là 1.562 tỷ đồng. Thời hạn đáo hạn của 3 mã trái phiếu này là năm 2028.

MSB cũng vừa mua lại 1.000 trái phiếu trái phiếu đang lưu hành của mã MSBL2124005 được phát hành vào ngày 11/8/2021 có thời hạn 3 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng với 1.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, MSB đã liên tục mua lại lượng lớn trái phiếu được phát hành trong năm 2021 và 2022. Nếu chỉ tính riêng trong tháng 6/2023, Ngân hàng này đã 5 lần mua lại các lô trái phiếu của mã MSBL2124003, MSBL2124004, MSBL2225003, MSBL2225003 và MSBL2124004.

Mới đây, VIB thông báo chi 250 tỷ đồng mua lại 2 trái phiếu trước hạn, bao gồm trái phiếu VIBL2128010 và trái phiếu VIBL2128011. Hai mã trái phiếu này đều có kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu VIBL2128010 có mệnh giá 1 tỷ đồng được phát hành ngày 12/8/2021 và đáo hạn ngày 12/8/2028. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng, khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Cụ thể, VIB thực hiện chi 150 tỷ đồng để mua lại toàn bộ mã trái phiếu Trái phiếu VIBL2128011 được phát hành ngày 16/8/2021 và đáo hạn ngày 16/8/2028; chi 100 tỷ đồng mua lại toàn bộ mã trái phiếu VIBL2128010 trước hạn.

Đến nay, TPBank đã tổ chức 10 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng, và là ngân hàng mua lại nhiều trái phiếu trước hạn nhất trong quý II. Techcombank cũng là ngân hàng chi mạnh tiền mua lại nhiều trái phiếu trước hạn trong quý II vừa qua, tổng cộng 4 đợt mua lại với giá trị 4.500 tỷ đồng.

Tích cực phát hành trái phiếu

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng tích cực phát hành trái phiếu huy động vốn, MSB đã phát hành lô trái phiếu MSBL2326002 trong tháng 8/2023. Khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, ngày đăng ký phát hành là 2/8/2023 và ngày đáo hạn là 2/8/2026, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7,5%/năm.

Theo thông tin HNX, ngày 9/8, BIDV đã phát hành 500 trái phiếu BIDL2343005, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có thời hạn 20 năm, ngày đăng ký phát hành là 1/8/2023 và ngày đáo hạn là 1/8/2043, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7,7%/năm.

Đây là đợt phát hành thứ 4 kể từ cuối tháng 6/2023, khi BIDV cho biết sẽ phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo để tăng vốn cấp hai trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9/2023.

Các đợt phát hành trước là vào ngày 29/6/2023 với lô trái phiếu BIDLH2329001 có thời hạn 6 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,7%/năm. Khối lượng phát hành là 490 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng.

Đợt thứ 2 vào ngày 14/7/2023 với lô trái phiếu BIDLH2330002 có thời hạn 7 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7%/năm. Khối lượng phát hành là 195 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng.

Và đợt thứ 3 vào ngày 28/7/2023 với lô trái phiếu BIDL2338003 có thời hạn 15 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7,6%/năm. Khối lượng phát hành là 460 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng. Như vậy, BIDV đã phát hành tổng 1.645 tỷ đồng trái phiếu sau 2 tháng.

Cũng theo HNX, ACB đã phát hành 25.000 trái phiếu ACBL23500, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, ngày đăng ký phát hành là 7/8/2023 và ngày đáo hạn là 7/8/2025, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,5%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này phát hành trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một trong năm 2023 với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng. ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Số trái phiếu được phát hành nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.