7 tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 14,19%

Tuấn Thủy

7 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 727.964 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 7/2023, quy mô thị trường bảo hiểm tăng 11,77% so với cùng  kỳ năm trước, với giá trị tổng tài sản ước đạt 870.002 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 118.871 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 751.131 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 727.964 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm 2022. Các DNBH phi nhân thọ ước đạt 65.557 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 662.407 tỷ đồng.

Qua 7 tháng, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 570.916 tỷ đồng, tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 33.923 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 536.993 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 181.951 tỷ đồng, tăng 3,61% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 130.138 tỷ đồng (giảm 5,54% so với cùng kỳ năm trước).

Trong 7 tháng qua, các DNBH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng khoảng 41.068 tỷ đồng, tăng 23,51% so với cùng kỳ năm trước.

Về đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm của Bộ Tài chính (hoạt động từ ngày 21/02/2023), tính đến hết ngày 31/7/2023, Bộ đã tiếp nhận, xử lý 213 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại và 479 kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo phát triển an toàn, bền vững thị trường bảo hiểm; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân theo quy định của pháp luật...