Chính sách tài chính cho phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay

Chính sách tài chính cho phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở khái quát thực trạng chính sách cho phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (PNT) ở Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách tài chính (CSTC) cho phát triển bền vững thị trường bảo hiểm PNT ở Việt Nam thời gian tới.
Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định loại hình bảo hiểm nhân thọ sẽ có 7 nghiệp vụ bảo hiểm, loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có 11 nghiệp vụ bảo hiểm và loại hình bảo hiểm sức khỏe có 2 nghiệp vụ.
Bảo hiểm liên quan đến COVID-19 vẫn "nóng"

Bảo hiểm liên quan đến COVID-19 vẫn "nóng"

Một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất trên thị trường đang vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực về việc chi trả quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến COVID mà họ đã triển khai.
PTI ký kết hợp tác toàn diện với SeABank

PTI ký kết hợp tác toàn diện với SeABank

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa thực hiện ký kết hợp tác toàn diện, nhằm phân phối đa dạng các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng.