7 tháng, miễn, giảm, gia hạn tiền thuế ước tính hơn 78.500 tỷ đồng

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 7 tháng đầu năm 2022, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh của Quốc hội, Chính phủ, toàn ngành Thuế đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn tiền thuế với hơn 78.500 tỷ đồng.

7 tháng, miễn, giảm, gia hạn tiền thuế ước tính hơn 78.500 tỷ đồng - Ảnh 1