7 tháng, xuất khẩu nông sản đạt hơn 29 tỷ USD

Đức Mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt 29,13 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2023.
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2023.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tháng 7/2023, kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ USD, tăng 27%; chăn nuôi đạt 45 triệu USD, tăng 35,6%; thủy sản đạt 800 triệu USD, giảm 15%; lâm sản đạt 1,24 tỷ USD, giảm 11%; đầu vào sản xuất đạt 210 triệu USD, tăng 12,7%.

7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt 29,13 tỷ USD, giảm 9,1%. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm thuỷ sản đạt 4,95 tỷ USD, giảm 25,4%; lâm sản 7,79 tỷ USD, giảm 25,5%; đầu vào sản xuất đạt 1,13 tỷ USD, giảm 25,1%.

Những nhóm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Nông sản đạt gần 14,99 tỷ USD, tăng 13,2%; Sản phẩm chăn nuôi đạt 276 triệu USD, tăng 27,4%. Riêng giá gạo đạt 534 USD/tấn, tăng 9,2%; cà phê đạt 2.540 USD/tấn, tăng 12,8%.

Về thị trường xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 7 tháng, giá trị xuất khẩu nông sản sang các thị trường thuộc khu vực châu Á đạt 14,06 tỷ USD, tăng 2,3%.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất; giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Hoa Kỳ chiếm 20,4%, giảm 29,3%, Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 6,9%.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhất là xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản.

Đồng thời, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, Ngành sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài.