72,65% tổng số mã số thuế cá nhân đã khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư

Thùy Linh

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, số lượng khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư (trên tổng số 80,8 triệu mã số thuế) đã đạt 72,65% tổng số lượng mã số thuế cá nhân.

Lũy kế đến nay, số lượng khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là 58,7 triệu mã số thuế. Ảnh minh họa.
Lũy kế đến nay, số lượng khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là 58,7 triệu mã số thuế. Ảnh minh họa.

Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành Thuế đã và đang khẩn trương chuyển đổi toàn bộ mã số thuế sang mã số định danh cá nhân.

Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế đến nay, số lượng khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư (trên tổng số 80,8 triệu mã số thuế) là 58,7 triệu mã số thuế, đạt 72,65% tổng số lượng mã số thuế cá nhân. Nếu loại trừ nhóm 5 (nhóm mã số thuế không bao gồm người phụ thuộc và các mã số thuế không có nghĩa vụ thuế hoặc không có thông tin giấy tờ chứng minh nhân dân/căn cước công dân) thì đã hoàn thành 92,15% việc rà soát.

Theo Tổng cục Thuế cho biết, khi sử dụng thống nhất mã số định danh công dân làm mã số thuế, người dân chỉ cần một mã số để giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thuế và giao dịch với các cơ quan nhà nước khác.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, mã số định danh cá nhân là mã số để trao đổi thông tin của cá nhân phục vụ quản lý theo ngành, lĩnh vực đối với công dân. Việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, mã số thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ mang lại những lợi ích cho cả cơ quan quản lý nhà nước và cả người dân.

Thông tin về kết quả triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Tổng cục Thuế cho biết, từ khi triển khai đến nay có 1.132.081 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng. Số giao dịch qua ngân hàng thương mại 1.752.407 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 4.143,6 tỷ đồng. Riêng từ ngày 1/1/2024 đến ngày 17/5/2024, đã có 363.211 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 836.418 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 1.561,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử. Đồng thời, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.