Nhiều giải pháp hỗ trợ thủ tục về mã số thuế

Thùy Linh

Tổng cục Thuế đã đưa ra nhiều giải pháp, kênh hỗ trợ người nọp thuế để có thể thực hiện chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến mã số thuế (MST).

Ngành Thuế đã rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06/QĐ-TTg.
Ngành Thuế đã rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06/QĐ-TTg.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc còn khó khăn trong thực hiện thủ tục đóng MST, ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hành chính trong nộp thuế của người dân.

Phản hồi về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay, qua quá trình rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân theo Đề án 06/QĐ-TTg, cơ quan thuế phát hiện các trường hợp một cá nhân (một số định danh) tương ứng với nhiều mã số thuế, do cá nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập khi thực hiện nghĩa vụ thuế đã sử dụng số giấy tờ tùy thân khác số giấy tờ đã đăng ký MST, dẫn đến cá nhân được cấp thêm mã số thuế mới khác với mã số thuế đã được cấp trước đó.

Thực tế có trường hợp, người nộp thuế đến thực hiện thủ tục hành chính về thuế, cơ quan thuế xác định người nộp thuế có 2 MST. Cơ quan thuế đã hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thay đổi thông tin giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 12/2023, ứng dụng quản lý thuế TMS không cho phép ghi nhận thay đổi khi số CMND/CCCD trùng với số giấy tờ tùy thân khác của cá nhân đã tồn tại trên hệ thống. Do vậy, để người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô xe máy, phi nông nghiệp, cơ quan thuế đã hướng dẫn người nộp thuế đóng 1 MST.

Để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục thuế, từ tháng 1/2024, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn các cục Thuế xử lý trường hợp 1 người nộp thuế có nhiều MST. Theo đó, hệ thống quản lý thuế TMS đã bỏ chặn điều kiện kiểm tra trùng số CMND/CCCD, do vậy người nộp thuế có thể đồng thời thực hiện thủ tục hành chính về thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính về chuyển nhượng đất đai, mua xe... trong trường hợp có nhiều hơn 1 MST.

Đồng thời, Tổng cục Thuế hướng dẫn người dân thực hiện đóng/hủy MST theo quy định hoặc thực hiện cập nhật thông tin chính xác của các MST đang tồn tại.

Về các giải pháp, kênh hỗ trợ người nộp thuế, đối với cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc (trừ trường hợp cá nhân là chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh). Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân theo ủy quyền qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Trường hợp cá nhân tự thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc theo một trong các hình thức điện tử như: Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng phương thức điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn; đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn; Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng phương thức điện tử qua ứng dụng Etax Mobile hoặc có thể Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua bưu chính.

Khi triển khai chính thức việc sử dụng mã số định danh làm MST thì căn cứ thông tin số định danh  của người nộp thuế để hợp nhất các MST về một mã số thuế là mã số định danh cá nhân, khi đó sẽ không còn tình trạng 1 cá nhân có nhiều MST.