Cục Thuế Hà Nội:

788,49 tỷ đồng được truy thu, thu hồi sau thanh tra, kiểm tra thuế


Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, qua 7 tháng đầu năm 2020 đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 8.888 doanh nghiệp, xử lý 8.107 trường hợp vi phạm; phạt hành chính 394,24 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm trong 2020, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp khó khăn nghiêm trọng do dịch bệnh Covid -19. Song với chia sẻ, đồng thuận của cộng đồng người nộp thuế và sự quyết tâm nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức, viên chức đã đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của toàn đơn vị.

Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc điều tra xác minh các hoạt động mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện tốt công tác chống thất thu cho ngân sách, chống buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ kiểm tra xử lý các đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các đơn vị trây ỳ nợ đọng thuế kéo dài.

7 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đã truy thu thuế, thu hồi thuế sau thanh tra, kiểm tra đạt 788,49 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 389 Thành phố về kiểm tra mặt hàng xăng dầu, khí hóa lỏng theo đúng chức năng nhiệm vụ của ngành mình quản lý...

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu, tập trung thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo chuyên đề có dấu hiệu chuyển giá, có giao dịch liên kết, các đơn vị có rủi ro cao về thuế, các đơn vị giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư…

Điều này, giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian, từ đó góp phần cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực kiến nghị cấp thẩm quyền cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành Thuế, giúp giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính, số lần khai thuế của người nộp thuế.

Cơ quan Thuế cũng đã phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục duy trì, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tiến tới một cửa liên thông điện tử. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã để kết nối, tạo cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của từng ngành và của TP. Hà Nội.

Việc duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế, tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế, kê khai - nộp - hoàn thuế điện tử, biên lai - hóa đơn điện tử tiếp tục được triển khai tích cực.