8,86 triệu tờ khai hải quan được thực hiện trong tháng 9

BD

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng của năm 2018, tổng số lượng tờ khai xuất nhập khẩu được ngành Hải quan làm thủ tục là 8,86 triệu tờ khai, trong đó tờ khai xuất khẩu đạt 4,39 triệu tờ, tăng 10,5%, tờ khai nhập khẩu là 4,48 triệu tờ, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Hải quan thực hiện thông quan cho doanh nghiệp.
Hải quan thực hiện thông quan cho doanh nghiệp.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 352,34 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu đạt 179,36 tỷ USD, tăng 15,7% và nhập khẩu đạt 172,98 tỷ USD tăng 11,5%. 

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 xuất siêu 6,38 tỷ USD và cao gấp 2 lần mức xuất siêu trong cùng thời gian năm 2017. 

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2018 ước tính thặng dư 700 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 đạt 5,39 tỷ USD.

Tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu trong 9 tháng của năm 2018 đạt mức tăng trưởng như trên nhờ tập trung tại một số nhóm hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện (đạt 36,13 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 12,1 tỷ USD hàng dệt may đạt 22,56 tỷ USD; nhập khẩu tăng ở các nhóm hàng: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 31,09  tỷ USD; xăng dầu đạt 9,33 triệu tấn, trị giá ước đạt 6,24 tỷ USD…

Trong công tác giám sát, kiểm tra, cơ quan Hải quan đã thực hiện phân luồng quyết định kiểm tra đối với 8.315.908 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó: Luồng xanh 4.929.958 tờ khai (chiếm 59,28%); Luồng vàng 2.956.092 tờ khai (chiếm 35,55%);  Luồng đỏ là 429.858 tờ khai (chiếm 5,17%). Kết quả kiểm tra cho thấy, số hồ sơ vi phạm được lập là 13.755 tờ khai; số tờ khai vi phạm phát hiện là 16792 tờ khai, số lượng tổ chức, cá nhân vi phạm là 13.324 tờ khai.