8 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD


Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD, giảm 29,9% so với con số của 8 tháng năm 2018.

Cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD trong 8 tháng năm 2019. Nguồn: internet
Cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD trong 8 tháng năm 2019. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 47,3 tỷ USD, tăng 3% so với tháng 7/2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 6,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6%.

Với kết quả trên, trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 336,56 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2019 ước tính thặng dư tới 1,7 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 8 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 3,4 tỷ USD, giảm 29,9% so với con số của 8 tháng năm 2018.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam trong tháng 8/2019, điện thoại các loại và linh kiện có giá trị xuất khẩu ước tính là 5,5 tỷ USD, tăng 37,8% so với tháng 7/2019. Ước tính đến hết tháng 8/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 32,9 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Hàng dệt may ước tính xuất khẩu trong tháng 8/2019 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 0,1%  so với tháng 7/2019 và nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng năm 2019 lên 21,7 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá xuất khẩu trong tháng 8/2019 ước tính là 3,3 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng 7/2019. Qua đó, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2019 lên gần 21,8 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018...