8 tháng năm 2023, xuất siêu vượt ngưỡng 20 tỷ USD

Huy Nguyễn

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 dần khởi sắc.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 dần khởi sắc.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 32,37 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227,71 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 8 tháng năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 201,31 tỷ USD, chiếm 88,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 28,55 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng trước và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 207,52 tỷ USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 194,65 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Thống kê cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2023. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là với kim ngạch ước đạt 68,1 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2023 ước đạt 60,92 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 435,23 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính xuất siêu 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,26 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,02 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,21 tỷ USD.