Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm 19,6% so với cùng kỳ

Trần Huyền

Theo Tổng cục Hải quan, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 49,7% dự toán, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2022 do ảnh hưởng của suy giảm thương mại.

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm của ngành Hải quan chỉ đạt 49,7% dự toán. Ảnh: internet
Thu ngân sách 7 tháng đầu năm của ngành Hải quan chỉ đạt 49,7% dự toán. Ảnh: internet

Tổng cục Hải quan thông tin, trong tháng 7/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 57,07 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 27 tỷ USD, tăng 2,4%.

Tuy nhiên, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng năm 2023 đạt 374,36 tỷ USD, giảm 13,8%, tương ứng giảm 60,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 195,42 tỷ USD, giảm 10,3%, tương ứng giảm 22,5 tỷ USD và tổng trị giá nhập khẩu đạt 178,94 tỷ USD, giảm 17,4%, tương ứng giảm 37,64 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2023 thặng dư 3,07 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư lũy kế trong 7 tháng năm 2023 lên 16,48 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số thặng dư 1,34 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu suy giảm đã tác động đến tình hình thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan. Cụ thể, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/7-31/7/2023 đạt 26.235 tỷ đồng, giảm 14,6% so với tháng trước.

Lũy kế từ ngày 01/01 - 31/7/2023, số thu ngân sách nhà nước đạt 211.230 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, giảm 19,6% tương đương giảm 51.423 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.