8 tháng, thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới

PV.

Thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

8 tháng, thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa. Nguồn: internet
8 tháng, thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1.930.456 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 822.116 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.108.340 tỷ đồng với 24.658 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua là 822.431 lao động, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.          

Theo loại hình doanh nghiệp, trong 8 tháng đầu năm, công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 3,8 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp, tăng 30,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 451 doanh nghiệp, tăng 29,6%;... duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 4.061 doanh nghiệp, giảm 5,2%.