9 tháng đầu năm, Cục Thuế Phú Thọ thu ngân sách đạt 91,4% dự toán

Văn Học

Điểm sáng nổi bật nhất trong 9 tháng đầu năm của Cục Thuế Phú Thọ là thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 5.115 tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán Bộ Tài chính giao và HĐND Tỉnh giao, bằng 96% so cùng kỳ năm 2020.

Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN được giao, với mứ cao nhất.
Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN được giao, với mứ cao nhất.

 

Thu NSNN bằng 91,4% dự toán

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song Cục Thuế Phú Thọ vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Điểm sáng nổi bật nhất là, kết quả thu NSNN của Cục Thuế Phú Thọ đạt 5.115 tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, bằng 96% so cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thuế Phú Thọ, một số doanh nghiệp có số nộp NSNN 9 tháng đầu năm 2021 tăng so cùng kỳ năm trước như: Tổng Công ty Giấy Việt Nam tăng 46,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì nộp tăng 1,4 tỷ đồng, Công ty Điện lực Phú Thọ tăng 37,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bia Sài gòn - Phú Thọ tăng 110 tỷ đồng; Công ty TNHH PALDO VINA tăng 34,8 tỷ đồng, Công ty VINA KYUNG SEUNG tăng 11,7 tỷ đồng; Công ty KSA POLYMER Hà Nội tăng 10,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Hải Linh Tây Bắc tăng 10,4 tỷ đồng, Công ty Nhôm Sông Hồng tăng 8 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập tăng 13 tỷ đồng…

Nguyên nhân tăng thu NSNN là có sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, chủ động, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, người nôp thuế (NNT) đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn về nhân lực, tài chính, sắp xếp lại sản xuất, tìm kiếm thị trường, thích ứng với điều kiện mới, duy trì ổn định và SXKD hiệu quả.

Cùng với đó, Cục Thuế Phú Thọ đã triển khai kịp thời các chính sách tháo gỡ khó khăn của Quốc hội, Chính phủ đến NNT bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của như: Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về miễm giảm 30% tiền thuê đất năm 2021; Nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất đến trước ngày 31/12/2021...

Cục Thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý, điều hành thu NSNN phù hợp, sát với tình hình thực tế tại từng đơn vị, địa bàn; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chống thất thu, thu kịp thời nguồn thu phát sinh vào NSNN nhất là công tác chống thất thu đối với hộ kinh doanh, chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ NNT ở tất cả các khâu, bộ phận…

Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN được giao, với mứ cao nhất.  

Theo đó, các đơn vị được giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra NNT tiếp tụ thực hiện phân tích dữ liệu, rà soát, ưu tiên triển khai sớm những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác số thu lớn, phấn đấu hoàn thành theo đúng thời hạn, tiến độ đề ra.

Các đơn vị triển khai hiệu quả công tác quản lý thu nợ, tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, phân loại nợ, thực hiện các biện pháp xử lý, thu nợ thuế theo quy định; gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ tham gia quy trình quản lý thu nợ; tiếp tục triển khai công tác xử lý nợ theo Nghị quyết 94 của Quốc hội, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức triển khai, đồng bộ hiệu quả việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tổ chức tập huấn cho NNT và cán bộ thuế các quy định về hóa đơn điện tử, hướng dẫn sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý hóa đơn điện tử; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo, đài địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích, ý nghĩa của việc thực hiện hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, đôn đốc, triển khai quyết liệt đến NNT áp dụng hóa đơn điện tử trong giai đoạn 1 của Tổng cục Thuế. Mặt khác, các đơn vị trong Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử, phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các thủ tục, hồ sơ của NNT được hưởng theo các chính sách của Nhà nước đúng quy định, góp phần tháo gỡ khó khăn cho NNT và có thêm điều kiện phát triển sản xuất  kinh doanh; nuôi dưỡng nguồn thu, tạo đà tăng thu NSNN.