Cục Thuế Phú Thọ: Thu ngân sách quý I đạt 24,8% dự toán

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, tổng thu ngân sách tính cân đối quý I/2014 ước đạt 674,5 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán tăng 3,2% so cùng kỳ.

Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách ước đạt 624,5 tỷ đồng, bằng 25,8% dự toán và tăng 4,6% so cùng kỳ. Trong đó, có 8/13 chỉ tiêu thu ước đạt trên 25% dự toán pháp năm; 7/13 chỉ tiêu thu ước tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số thu tại một số lĩnh vực như: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 12,8% so với cùng kỳ; thuế Thu nhập cá nhân giảm 13,2%; thu tiền sử dụng đất ước giảm 11,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 10,7%.  
 
Với kết quả này, để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vu thu ngân sách năm 2014, cơ quan thuế Phú Thọ đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp trong đó tập trung hỗ trợ để người nộp thuế, thực hiện nghiêm các giải pháp tháo gõ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; cải cách thủ tục hành chính, quy trình quản lý thuế; thực hiện tốt kê khai thuế qua mạng internet, thu thuế qua ngân hàng thương mại… để phục vụ tốt người nộp thuế.