9 tháng, doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng 10,7% so với cùng kỳ

Huy An

9 tháng năm nay, số doanh nghiệp bất động sản giải thể là 963 doanh nghiệp, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 3.394 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới.
Từ đầu năm đến nay, cả nước có 3.394 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới.

Thông tin trên vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 3.394 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, giảm 52,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, số doanh nghiệp bất động sản giải thể là 963 doanh nghiệp, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, 8 tháng năm 2023, cả nước có 3.066 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, giảm 53,4%; số doanh nghiệp bất động sản giải thể là 855 doanh nghiệp, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về thu hút vốn ngoại vào thị trường bất động sản, trong 9 tháng năm 2023, nhà đầu tư nước ngoài mới chỉ rót gần 2 tỷ USD vào thị trường bất động sản Việt Nam, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến ngày 20/9, ngành Kinh doanh bất động sản vẫn duy trì vị trí thứ 2 trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là gần 1,94 tỷ USD, chiếm hơn 9,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022.