9 tháng năm 2021, Cục Thuế Bình Dương thu ngân sách đạt 33.098 tỷ đồng

PV.

Theo Cục Thuế Bình Dương, kết quả thu ngân sách quý III/2021 của Cục là 6.795 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là 33.098 tỷ đồng, bằng 77,56% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 101,34% so cùng kỳ.

Cục Thuế Bình Dương đã triển khai các giải pháp quản lý thu và hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn
Cục Thuế Bình Dương đã triển khai các giải pháp quản lý thu và hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn

Số thu ngân sash nhà nước quý III/2021 của Thuế được 6.795 tỷ đồng, đạt 67,95% so dự toán được giao và bằng 68,55% so cùng kỳ. Cục Thuế Bình Dương cho rằng, đây là kết quả đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch, nhiệm vụ giao.

Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, nhiều khu vực phải thực hiện phong tỏa, cách ly, các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh do không đáp ứng điều kiện sản xuất 3 tại chỗ nên số thu phát sinh rất thấp, một số khoản thu lớn giảm sâu như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trưởng, thuế trước bạ, thu xổ số kiến thiết, các khoản thu từ đất.

Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, phát huy tối đa những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và tranh  thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế. Cục Thuế Bình Dương đã triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu và các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn của dịch COVID-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Dự báo, những tháng còn lại của năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn Tỉnh, ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước quý IV và cả năm 2021.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, Cục Thuế Bình Dương tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, BTC, TCT,Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, kết quả thu tháng 9 đầu năm và  số thuế gia hạn của các doanh nghiệp,  phấn đấu thu 3 tháng cuối năm là 7.300 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện năm 2021 là 40.432 tỷ đồng, đạt 94,74% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 83,31% so cùng kỳ.

Toàn Cục tập trung, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu nợ thuế đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu Ngân sách nhà nước năm 2021; hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, Cục sẽ tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ sung thay thế cán bộ nghỉ hưu trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.