VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt 78,1% dự toán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt 78,1% dự toán

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết 10 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước giảm 189,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán

Đảm bảo nhiệm vụ chi trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước giảm mạnh

Tăng cường thanh, kiểm tra và thu hồi nợ thuế

Thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Cùng với đó, cơ quan thuế đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Trong đó, triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Tính đến ngày 15/10/2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473,48 tỷ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.636,86 tỷ đồng bằng 101,89% so với cùng kỳ năm 2019.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao, trong 2 tháng cuối năm 2020, ngành Thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung.

Trong đó, cơ quan thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra 263 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 525,08 tỷ đồng; giảm lỗ 9.042,61 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.190,71 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 278,82 tỷ đồng, giảm lỗ 3.366,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 3.125,84 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh thanh kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ. Ước 10 tháng đã thu hồi được 22.713 tỷ đồng nợ thuế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhờ đó, tổng thu ngân sách tháng 10/2020 do cơ quan thuế quản lý đạt 135.511 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán. Tính đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Phấn đấu đạt hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao, trong 2 tháng cuối năm 2020, ngành Thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu các cục thuế rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế, ước tổng thu ngân sách năm 2020 để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các đoàn công tác để đôn đốc thu nợ đối với các địa phương có số nợ lớn; kiểm tra việc thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; đôn đốc kịp thời số thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt kỳ tính thuế tháng 5/2020 được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị định số 109/2020/NĐ-CP nộp kịp thời vào ngân sách.

Đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, các cục thuế cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuế, đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp cố tình trây ỳ nợ thuế. Phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với thời điểm 31/12/2019.

Cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM