VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bổ sung 93 tỷ đồng kinh phí mua gạo dự trữ quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bổ sung 93 tỷ đồng kinh phí mua gạo dự trữ quốc gia

Ngày 10/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 939/QĐ-BTC về việc bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 52.454 tấn gạo trong 4 tháng đầu năm 2021

Xuất cấp gần 60 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xuất cấp hơn 8.400 tấn gạo cho 12 địa phương dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định bổ sung 93 tỷ đồng cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2021 để bù số kinh phí còn thiếu sau khi đã thực hiện việc mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 theo Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Số kinh phí nêu trên được sử dụng để hoàn trả tạm ứng từ ngân sách trung ương để mua lương thực năm 2020.

Căn cứ số kinh phí được bổ sung, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính.

Việc hỗ trợ gạo kịp thời cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống người dân của Chính phủ, góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, người dân địa phương vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM