VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính yêu cầu triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính yêu cầu triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11589/BTC-KHTC về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.

Kỹ năng ứng phó với thiên tai, bão lũ

Công điện khẩn của Bộ Tài chính gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Ngành về triển khai gấp các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão lũ

Công điện khẩn của Bộ Tài chính đề nghị triển khai gấp các công việc nhằm hạn chế tác động của bão lũ và sớm ổn định đời sống nhân dân

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai; căn cứ Công văn số 109/TWPCTT ngày 09/9/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo công tác tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn đơn vị, hệ thống và tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, ưu tiên triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý được giao, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị, hệ thống xây dựng, gửi kế hoạch và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính) trước ngày 02/10/2020 để tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định. 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu rà soát kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai lớn, nhất là mưa lũ lớn, xả lũ lớn từ thượng nguồn sông xuyên biên giới, bão mạnh, siêu bão, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó, gây hậu quả lớn, thảm họa do thiên tai trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa bàn địa phương.

Đồng thời, tham khảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành ngày 18/02/2020 (chi tiết tra cứu tại website: phongchongthientai.mard.gov.vn) và Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Công văn số 11371/BTC-KHTC ngày 18/9/2020 của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, rà soát, kiểm tra và triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với trụ sở làm việc, cơ sở đào tạo, hệ thống kho tàng... và kịp thời xử lý khắc phục các tồn tại để đảm bảo an toàn, chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM