VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ. Ảnh: Thùy Dương

Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã chủ động nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chủ động có các biện pháp quản lý thu hiệu quả các nguồn thu gắn với nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu tiềm năng. Thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra nhằm quản lý thu đúng thu đủ và kịp thời các khoản thu, phí vào ngân sách nhà nước đạt hiểu quả cao nhất...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP. Cần Thơ

Đảng bộ Cục Hải quan Cần Thơ tạo đột phá qua 7 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Cục Thuế TP. Cần Thơ phối hợp xử lý cán bộ thuế có biểu hiện vi phạm pháp luật

Năm 2021, Cục Thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 10.757,4 tỷ đồng và HĐND TP. Cần Thơ giao dự toán là 11.083,4 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tính đến ngày 31/5/2021, Cục Thuế Cần Thơ đã thu đạt 45,34% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 44,01% dự toán HĐND. TP. Cần Thơ tăng 8,67% so cùng kỳ.

Thống kê cho thấy, có 11/15 nguồn thu đạt tiến độ dự toán (41,66%) như: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 238,15%; Thuế Thu nhập cá nhân đạt 62,31%; Thu khác ngân sách đạt 53,99%; Thu phí lệ phí đạt 57,11%; Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 52,11%; Thuế Bảo vệ môi trường đạt 58,67%; Xổ số kiến thiết đạt 50,59%; Doanh nghiệp FDI đạt 48,04%; Thu từ khu vực Công thương nghiệp - Ngoài quốc doanh đạt 47,58%...

Ngoài nguồn thu đạt trên, còn lại 04/15 nguồn thu chưa đạt tiến độ bình quân dự toán như: Tiền sử dụng đất đạt 18,18%; Tiền thuê đất đạt 24,43%; Tiền bán nhà 12,26% và Lợi nhuận cổ tức đạt 8,11%.

Theo đại diện Cục Thuế Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu, Cục Thuế đã chỉ đạo cán bộ, công chức phải thường xuyên nắm bắt sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để chủ động có các biện pháp bồi dưỡng nguồn thu, khai thác nguồn thu tiềm năng, quản lý thu hiệu quả các nguồn thu.

Chủ động có kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể, thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, nhằm quản lý thu đúng thu đủ và kịp thời các khoản thu, phí vào NSNN đạt hiểu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của từng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt 10 điều kỷ luật của Ngành, những điều cần “xây”, những điều cần “chống”; tăng cường kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại diện Cục Thuế Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật các quy định về thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng quy định; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ các thành phần của hồ sơ, phân loại hồ sơ và chuyển cho bộ phận chức năng để giải quyết đúng theo quy định của pháp luật về thuế...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM