VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trò chơi có thưởng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trò chơi có thưởng

Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng. Dự thảo Nghị định đã bổ sung, hoàn thiện chế tài xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

Bổ sung gần 7.651 tỷ đồng mua, sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách

Chỉ quyết định chủ trương đầu tư công đối với các dự án có hiệu quả

Đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành

Từ năm 2017, khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực trò chơi có thưởng được Chính phủ ban hành tại 03 Nghị định chuyên ngành gồm: Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 22/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, qua quá trình kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính tại 03 nghị định chuyên ngành còn tồn tại, hạn chế như: một số hành vi vi phạm có tính chất tương đồng nhưng chế tài xử phạt giữa các nghị định chưa được quy định thống nhất; một số hành vi vi phạm hành chính chưa được quy định đầy đủ tại nghị định chuyên ngành; chưa có quy định về hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng…

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14. Triển khai thực hiện Luật này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Do đó, Bộ Tài chính xây dựng và đề xuất ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng nhằm khắc phục những tồn tại hiện nay và đảm bảo tính thực thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Bổ sung các chế tài xử phạt vi phạm hành chính

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng bao gồm 04 Chương và 59 Điều về cơ bản kế thừa những nội dung về xử phạt vi phạm hành chính còn phù hợp tại 03 nghị định chuyên ngành. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh nhằm đảm bảo quy định thống nhất về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức phạt tiền đối với 06 nội dung vi phạm hành chính có tính chất tương đồng. Đặc biệt, dự thảo Nghị định bổ sung thêm 03 nội dung mới, gồm:

Thứ nhất, là bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền; phòng chống khủng bố đối với lĩnh vực trò chơi có thưởng nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố.

Theo đó, đối với các hành vi vi phạm có tính chất, mức độ vi phạm thấp như: không áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, không thực hiện các báo cáo giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ thì bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng. Đối với các hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn như: không thực hiện các biện pháp trì hoãn, phong tỏa tài khoản theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không xây dựng và ban hành các quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố thì áp dụng phạt tiền 90-100 triệu đồng để đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật.

Thứ hai, là dự thảo Nghị định đã bổ sung, hoàn thiện quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính của 03 chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra Sở Tài chính và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ để đồng bộ với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Thứ ba, để phản ánh đúng tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và đảm bảo tính răn đe, nghiêm khắc của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, dự thảo Nghị định đã nâng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý người chơi và hành vi vi phạm trong tổ chức kinh doanh gắn với các điều kiện đầu tư, kinh doanh…

Đối với hành vi có tính chất tương đồng, do hoạt động kinh doanh casino và đặt cược có tính chất, phạm vi kinh doanh phức tạp và rộng hơn so với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, dự thảo Nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược cao hơn lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh lực trò chơi có thưởng nhằm đảm bảo, thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và mục tiêu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, đảm bảo thị trường diễn ra công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng, việc tăng mức phạt tiền với sự phân biệt giữa các loại hình trò chơi có thưởng sẽ đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần duy trì trật tự, kỷ cương, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM