VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến

Giao dịch tại KBNN Thái Nguyên.

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên:

Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến

Bám sát mục tiêu và kế hoạch hành động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), thực hiện lộ trình chuyển đổi số, năm 2021, KBNN Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quyết liệt triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu mới

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên: Thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ

Hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài chính, KBNN, trong những năm qua, nhất là năm 2021, KBNN Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, điện tử hóa nghiệp vụ, quyết liệt triển khai các nghiệp vụ qua DVCTT.

Đến nay, KBNN Thái Nguyên đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính qua DVCTT mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị khối an ninh, quốc phòng), tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN)... Tỷ lệ số chứng từ chi NSNN qua DVCTT đến nay đạt tỷ lệ 96%.

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên cũng chủ động cập nhật niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN; Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; Tổ chức thực hiện niêm yết thông báo việc triển khai thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN; Thực hiện lộ trình chuyển đổi số và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của KBNN... nhằm minh bạch các quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công. 

Công tác đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cũng được KBNN Thái Nguyên đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp đạt hiệu quả tích cực.

Phối hợp thu-chi ngân sách kịp thời, an toàn và chặt chẽ

Trong công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, KBNN Thái Nguyên chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, thu NSNN đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 146,2% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao; bằng 114,6% so với kế hoạch UBND Tỉnh giao; bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, KBNN Thái Nguyên phối hợp với cơ quan thuế triển khai mã định danh khoản thu; phối hợp triển khai dịch vụ thu phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia; mở rộng công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, thu NSNN đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 146,2% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao; bằng 114,6% so với kế hoạch UBND Tỉnh giao; bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chi NSNN, KBNN Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng chi NSNN của đơn vị đạt 19.864 tỷ đồng bằng 86,9% dự toán.

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19

Đồng thời, chủ động cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho KBNN, Lãnh đạo địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành NSNN. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM