VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tài chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tài chính

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, người dân luôn được Bộ Tài chính xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác pháp chế tài chính.

Sửa đổi, bổ sung quy định về chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

Tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2022

Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới hải quan phi giấy tờ

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác pháp chế tài chính nên ngay từ đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện để cung cấp kịp thời thông tin về văn bản quy phạm pháp luật tài chính đến các đối tượng.

Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt theo Quyết định số 2597/QĐ-BTC ngày 31/12/2021, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 trong hệ thống của mình.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức triển khai đồng bộ, thiết thực, cụ thể với những nội dụng trọng tâm như: Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng và cán bộ, công chức ngành Tài chính để nắm vững, triển khai thực hiện hiệu quả các Luật đã được Quốc hội thông qua; Họp báo, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ Tài chính, đồng thời tổ chức viết bài, đưa tin về các chính sách pháp luật mới ngay sau khi văn bản được ban hành.

Bên cạnh đó, toàn ngành Tài chính cũng đã thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân và doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo... với những lĩnh vực trọng tâm như:

- Đối với lĩnh vực thuế: Thực hiện cung cấp văn bản phục vụ công tác xây dựng thông cáo báo chí hàng tháng đối với Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước và Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm như: Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng... Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị báo chí trong và ngoài Ngành.

- Đối với lĩnh vực chứng khoán: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố hơn 656 tin, bài lên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban về các hoạt động chỉ đạo điều hành thị trường chứng khoán…; thường xuyên thực hiện các bài phỏng vấn và phóng sự truyền hình trả lời, giải đáp, làm rõ về khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường, về công tác quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM