VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Để quản lý an toàn, minh bạch tiền công đức, tài trợ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để quản lý an toàn, minh bạch tiền công đức, tài trợ

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, trong đó quy định nhiều nội dung cụ thể, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.

Bộ Tài chính và Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh phối hợp công tác

Hoàn thiện thể chế pháp luật về giá, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Nhiều quy định mới tăng tính minh bạch của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cử tri TP. Hà Nội góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội mà Bộ Tài chính lấy ý kiến nhân dân. Theo cử tri, đối với việc yêu cầu phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận khoản tài trợ; việc nhận tài trợ bằng kim khí quý, đá quý… cần được quy định rõ ràng và dễ thực hiện hơn trong thực tế vì nhiều Ban quản lý di tích ở cơ sở còn thiếu nhân lực, trình độ để thực hiện.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Dự thảo Thông tư này đã trải qua 3 lần gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tổ chức tôn giáo, gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư, trong đó quy định nhiều nội dung cụ thể, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Trong đó, về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội theo tương ứng với từng chủ thể tổ chức lễ hội, bao gồm: Lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức và lễ hội không phải do cơ quan nhà nước tổ chức.

Dự thảo cũng quy định chi tiết phương thức tiếp nhận các nguồn tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bao gồm: Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Trường hợp tiếp nhận bằng tiền mặt phải cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận và gửi số tiền tạm thời nhàn rỗi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản kinh phí tổ chức lễ hội đã tiếp nhận.

Về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, dự thảo Thông tư quy định chi tiết các hình thức tiếp nhận tiền công đức, tài trợ, bao gồm: Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại; tiếp nhận tiền mặt; tiếp nhận giấy tờ có giá và tiếp nhận kim khí quý, đá quý.

Đồng thời, quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo 5 chủ thể là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên cơ sở bám sát từ thực tiễn, bao gồm: Di tích là cơ sở tôn giáo do tổ chức tôn giáo quản lý, sử dụng; di tích là cơ sở tín ngưỡng do người đại diện cơ sở tín ngưỡng quản lý, sử dụng; di tích thuộc sở hữu tư nhân; di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý di tích kiêm nhiệm quản lý, sử dụng.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, Bộ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành trong quý III/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM