VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hết quý III, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 824 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hết quý III, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 824 tỷ đồng

Đó là thông tin về số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2021 vừa được Bộ Tài chính công bố.

Điều hành giá xăng trong nước phù hợp với thế giới, tạo mức giá phù hợp để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giá xăng dầu trong nước biến động thấp hơn thế giới

Giá xăng tăng hơn 573 đồng/lít lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2018

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2021. Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2021 (đến hết ngày 30/9/2021) là 824,088 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tổng số trích Quỹ trong quý III/2021 là 502,284 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2021 là 802,947 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý III/2021 là 1,844 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý III/2021 là 14 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2021 (đến hết ngày 31/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng.

Việc Bộ Tài chính công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2021 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM