VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn hộ kinh doanh khai, nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai, nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2020 đến ngày 05/12/2020. Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

Tổng cục Thuế làm rõ về quy định tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật thuế

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai, nộp thuế khoán đối với hộ kinh doanh

Để hộ kinh doanh thuận lợi trong khai, nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn khai và nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021.

Theo đó, đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với hộ kinh doanh là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Về nộp hồ sơ khai thuế, hộ kinh doanh nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2020. Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế liên xã phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế phát sinh cùng với hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

Vê nộp thuế khoán, hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 20/01/2021, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm.

Thời hạn nộp tiền đối với các khoản thuế, phí nộp hàng tháng của hộ kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước hoặc chứng từ điện tử (nếu nộp thuế điện tử) để làm căn cứ xác định hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hộ kinh doanh nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì hộ kinh doanh sẽ nhận được Biên lai nộp tiền từ tổ chức ủy nhiệm thu.

Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, cơ quan thuế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán lần 01 từ ngày 20/12/2020; công khai thông tin lần 02 từ ngày 20/01/2021. Thông tin công khai gồm: Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế; Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế; Bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.

Thông tin được công khai theo hình thức dán niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại.

Cơ quan thuế có thể gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Gửi trực tiếp đến hộ kinh doanh bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo Bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng hoặc đăng công khai thông tin hộ kinh doanh theo từng địa bàn trên Trang Thông tin điện tử của ngành thuế.

Hộ kinh doanh nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau: Liên hệ trực tiếp với Đội thuế LXP; Liên hệ trực tiếp với Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; Gọi điện thoại đến Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của Chi cục Thuế được niêm yiết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp; Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của Chi cục Thuế được niêm yiết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM