VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân

Theo Bộ Tài chính, ước tính đến hết tháng 11/2021, ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch (34,34 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (21,93 nghìn tỷ đồng).

Đã chi 10.872 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Đảm bảo tiến độ giải ngân tất cả nguồn vốn đầu tư công

Lũy kế 11 tháng, số thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 105,9% dự toán

Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021

Báo cáo công tác tháng 11 của Bộ Tài chính cho thấy, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 11/2021 ước đạt 121,4 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế chi 11 tháng ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 294,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán.

Ước tính đến hết tháng 11/2021, ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (34,34 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (21,93 nghìn tỷ đồng).

Trong tổng số kinh phí nêu trên, Trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 18,49 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vắc xin và chi cho công tác phòng, chống dịch (bổ sung cho Bộ Y tế 6,9 nghìn tỷ đồng, Bộ Quốc phòng 2,71 nghìn tỷ đồng, Bộ Công an 1,44 nghìn tỷ đồng, Bộ Lao động Thương binh và xã hội 0,79 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương 5,57 nghìn tỷ đồng); mua gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 (bổ sung cho Bộ Tài chính 1,7 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ (hỗ trợ cho các địa phương 164 tỷ đồng); 6,337 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc xin; 523 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Các địa phương đã chi từ ngân sách địa phương là 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 là 7.940,1 tỷ đồng để mua vắc xin. Bên cạnh đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch; xuất cấp 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 11 tháng mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%), trong đó vốn trong nước đạt 69,19%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch; có 07 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch, 34 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 55% kế hoạch, trong đó vẫn còn 03 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM